Priser og betingelser for lokaleleje

Lokalerne kan lejes på timebasis eller ved at købe månedskort.

Kalenderen på hjemmesiden viser hvornår der er booket i lokalerne.

 

Time-leje:
Booking sker direkte i kalenderen.
For at bestille, skal man oprette sig som bruger.
OBS: Bruger-profilen slettes hvis den ikke har været aktiv et år. 
Man kan selvfølgelig altid få bruger-profilen slettet før, hvis det ønskes.

Lokalerne kan lejes alle ugens dage, i tidsrummet kl. 8-21.
Senere aftenarrangementer kan aftales.
Lejes minimum 1 time og derefter med 30 min. Interval.
Der kan bookes på ledige tider indtil 2 timer før og 3 måneder frem. Ønskes booking udover 3 måneder, skriv til helleslokaler@hellepl.dk.
Booking er først endelig, når der er betalt, eller andet er aftalt.

Bookinger kan aflyses indtil 7 døgn før aftalen.  Aflysning sker via kalenderen.
Ønskes aflyste timer tilbagebetalt, skal der sendes en mail til helleslokaler@hellepl.dk indenfor 2 dage, med oplysning om kontonummer eller mobilepay og med angivelse af hvilken booking det er.

Lokaleleje: 100 kr/time inkl moms.

Ønsker du at låne lokalerne til et arrangement til fordel for "Hundesport mod cancer", så kontakt mig på helleslokaler@hellepl.dk.

Betaling af lokaleleje skal ske på
Kontonummer: 66202698167 eller mobilepay:  33608 (HundhosHelle)
Angiv altid hvilke bookinger der betales for. Kan det ikke stå ved betalingen, så send venligst en mail med datoer til helleslokaler@hellepl.dk

Regler for lokaler og udenomsarealer skal overholdes. Hvis ikke, mistes retten til at benytte bookede tider, samt kort og tider kan ikke bookes fremover. Bookede tider og kort vil ikke blive tilbagebetalt.

 

Månedskort:

Månedskort kan benyttes hvis lokalerne er ledige.
Man kan booke træningstimer fra 24 timer før og indtil 2 timer før. Dog max 2 timer pr dag.
Man kan også benytte ledige tider uden booking.
Kan benyttes kl. 8-21 på alle ugens dage.
kalenderen kan man se ledige tider. 

Alle der har månedskort har adgang til lokalerne, når de er ledige og der kan derfor være flere der træner samtidig. Dette gælder ikke, hvis man booker tid.

Kortene er personlige og må ikke overdrages/udlånes til andre, ligesom der ikke kan inviteres andre på samme kort.

Kortene udstedes løbende, gældende fra betalingsdagen eller efter aftale derefter.
Kortene kan ikke benyttes til hunde der er på listen med forbudte racer.

Bestilles ved at skrive mail til helleslokaler@hellepl.dk
Ved bestilling af månedskort skal oplyses følgende:
Navn, adresse, mail og telefonnummer, samt hundens race.
Derudover skal skrives om hunden er vaccineret og forsikret.

Månedskort: 400 kr/md inkl moms.

Betaling af kort skal ske på 
Kontonummer: 66202698167 eller mobilepay: 33608 (HundhosHelle)
Angiv venligst at det er for betaling af kort.

Regler for lokaler og udenomsarealer skal overholdes. Hvis ikke, mistes retten til at benytte bookede tider, samt kort og tider kan ikke bookes fremover. Bookede tider og kort vil ikke blive tilbagebetalt.